Gratis Online Demo

Traditionelt set har HR-afdelingens vigtigste rolle været, at rekruttere nye medarbejdere samt medarbejderudvikling og medarbejderfastholdelse. I takt med at arbejdspladserne bliver mere fleksible – og særligt set i lyset af Covid-19, hvor der på rekordtid blev etableret utallige hjemmearbejdspladser, har HR-afdelingen vist sig at have en endnu større rolle i virksomheden.

Når medarbejderne arbejder fra deres hjemmearbejdsplads, har de ikke den samme dialog og samarbejde med sine kolleger eller ledelsen. Dette sætter først og fremmest andre krav til medarbejderne, og hvordan de kommunikerer med hinanden.

For ledelsen betyder det også, at der er behov for et endnu bedre overblik over medarbejderne, deres arbejdsopgaver samt medarbejdernes kompetencer. Til at understøtte ledernes overblik, udgør HR-afdelingen derfor en vigtig rolle.

Bevar overblikket med et HR system

En af grundstenene i et HR system er medarbejderdatabasen. Her er al data om alle medarbejderne samlet – både om medarbejdernes kompetencer, uddannelse og gennemførte kurser samt deres arbejdsområder. Herfra kan man med andre ord hurtigt finde frem til den rette medarbejder til at løse en given opgave.

HR-afdelingen er dermed blevet en langt vigtigere strategisk ressource end tidligere, som ledelsen bør inddrage i både større og mindre projekter. HR-afdelingen har typisk et større indblik i alle medarbejdernes forskellige kompetencer – også på tværs af afdelinger. Mangler der en specialist til løsningen af en kompliceret opgave, vil HR-afdelingen kunne hjælpe lederen med at finde den rette medarbejder til opgaveløsningen.

En leder ville naturligvis også selv kunne søge efter medarbejderne i HR systemet, men lederen har typisk ikke det samme overblik, som en HR-ansat, der arbejder med systemet på daglig basis.

Når ledelsen og HR-afdelingen arbejder tæt sammen strategisk og med planlægningen af fremtidige opgaver, vil HR-afdelingen også bedre kunne lægge en plan for medarbejderudvikling. Dermed kan det sikres, at de rette medarbejdere får de rette kurser og uddannelser, så de bliver klædt på til at kunne løse fremtidige problemstillinger.

Ledelsens og HR-afdelingens samarbejde

Digitalt samarbejde

Ledelsen og HR-afdelingen er blevet vigtige samarbejdspartnere, når det gælder virksomhedens strategiske arbejde og planlægning af medarbejderne, deres kompetencer samt arbejdsopgaver. HR-afdelingen har i kraft af sine arbejdsopgaver et overblik over alle medarbejderne, hvor en mellemleder typisk kun har overblik over sin egen afdeling.

Har en mellemleder behov for hjælp fra en anden afdeling, vil den pågældende mellemleder derfor skulle række ud til den anden afdelings mellemleder for i samarbejde at finde frem til den rette medarbejder til opgaven. Ved hjælp af HR-afdelingen vil man hurtigere kunne finde frem til den rette person til opgaven på tværs af afdelingerne.

I et HR system er der mulighed for at styre adgangsniveauet for forskellige personer, så en mellemleder eksempelvis kun har adgang til data om sine egne medarbejdere. Derfor er HR-afdelingen en samarbejdspartner for ledelsen, da HR-afdelingen typisk har adgang til al medarbejderdata.

Særligt i disse tider, hvor der er etableret mange hjemmearbejdspladser, er det blevet endnu vigtigere at have et overblik over medarbejderne og deres kompetencer. Der er ikke den samme mulighed for at tage en snak med en anden leder eller en medarbejder, for at finde den rette person til en opgave. Her vil HR-afdelingen kunne være et tidsbesparende led, da de vil kunne pege på den rette og mest kompetente medarbejder til den definerede opgave.

Skab overblik med MyHRsol

MyHRsol er et modulopbygget HR system, der hjælper med at skabe overblik over medarbejderne, effektivisere rekrutteringsprocessen, strukturere MAS- og MUS-samtaler og meget mere. MyHRsol kan desuden integreres med mange andre systemer, som letter dataflowet mellem virksomhedens forskellige systemer og MyHRsol.

Er du i tvivl om, hvorvidt MyHRsol kan hjælpe din virksomhed med at skabe overblik over medarbejderne, kan du prøve det helt gratis og uforpligtende – tilmeld dig her. Vi hjælper dig i gang inden for 24 timer på hverdage.

Vil du vide mere om, hvordan MyHRsol kan hjælpe din virksomhed med at planlægge og uddele opgaver til medarbejderne på deres forskellige hjemmearbejdspladser, er du velkommen til at kontakte os på telefon 70 26 32 25 eller send en mail til info@hrsolutions.dk.