Gratis Online Demo

Der er ingen tvivl om, at det koster både tid og penge at finde den rette kandidat til en stilling. Derfor er det også vigtigt at finde den rette medarbejder i første omgang, da det kun bliver endnu dyrere, hvis rekrutteringsprocessen skal gentages på grund af en fejlrekruttering.

Alle opgaverne forbundet med rekruttering er tidskrævende: Først skal jobopslaget formuleres og udgives. Dernæst skal de mange ansøgninger og CV’er kigges igennem. Her skal man også sørge for at have et godt overblik over de mange forskellige PDF’er, man modtager. De mest interessante kandidater skal indkaldes til samtale – en samtale, som kræver forberedelse.

Afhængigt af, hvor mange jobsamtaler, der afholdes, kan der også være forbundet et stort tidsforbrug med disse samtaler – og man virksomheder indkalder også til anden samtale, hvilket igen er tidskrævende, og som også kræver forberedelsestid.

Endeligt, når den rette kandidat er fundet, skal der sendes et svar til de øvrige jobansøgere. Og så starter selve onboarding-processen også for den nyansatte. En proces, der igen er tidskrævende, og som kræver et overblik.

Skab mere tid til det vigtigste: Jobsamtalerne

Det er altid svært at finde frem til den rette kandidat til et job. Særligt når kommunikationen er baseret på en skriftlig ansøgning og et CV. Derfor er en af de vigtigste opgaver i rekrutteringsprocessen jobsamtalerne. Det er til jobsamtalerne, at du kan få et bedre indblik i, hvem personen bag ansøgningen er, og du har mulighed for at teste personen af med forskellige spørgsmål.

Mange mennesker har en facade oppe, når de møder nye mennesker. Derfor vælger mange virksomheder også at få lavet en personanalyse af de interessante kandidater til jobbet. I HR Solutions har vi gode erfaringer med Extended DISC-profiler, som afslører ansøgerens bevidste og ubevidste adfærd. På baggrund af denne viden, kan du se, om ansøgeren vil passe ind i virksomheden og ind i teamet.

Det er netop de personlige samtaler, der er vigtigt at få skabt mere tid til. Tid kan skabes ved at optimere de øvrige rekrutteringsprocesser – og ikke bare optimere, men også automatisere processerne.

Automatisér de administrative opgaver

Mange virksomheder har en job-mail, hvor alle ansøgninger tikker ind, men vi ser også eksempler på jobopslag, hvor ansøgninger skal sendes direkte til den rekrutteringsansvarlige. Sidstnævnte eksempel sætter et særligt pres på den rekrutteringsansvarlige, og det fjerner fokus fra personens øvrige arbejdsopgaver.

Når alle ansøgninger sendes direkte på mail, bruges der automatisk mange timer på at skabe overblik, håndtere PDF’er med CV’er og ansøgninger og ikke mindst at sende manuelle svar ud til alle ansøgere. Der bruges altså unødig meget tid på disse opgaver – opgaver, der med fordel kan automatiseres.

MyHRsol Recruiting hjælper med at automatisere netop disse processer, lige fra oprettelse og deling af jobopslaget til brugen af e-mailskabeloner og til screening af ansøgere. Disse processer har vi skrevet mere om her.

Få styr på opgaverne, når en ny medarbejder starter

Skab overblik over opgaverne

Når ansættelseskontrakten er underskrevet, skal den nye medarbejder bydes velkommen. Der er dog en række opgaver, der skal være styr på allerede inden, den nye medarbejder har første arbejdsdag. Det kan eksempelvis være bestilling af computer og nøgler, opsætning af computeren med de relevante programmer, bestilling af blomster til første dag og så videre.

Har man ikke en fast procedure for, hvilke opgaver, der skal løses forud for en ny medarbejders første dag, kan man hurtigt miste overblikket. Mister man først overblikket, er der også stor risiko for, at opgaver bliver glemt, eller at de drukner i arbejdsdagens øvrige opgaver.

Også i forbindelse med onboarding af nye medarbejdere er der nogle processer, der kan automatiseres. Med vores Pre- & Onboarding-modul kan du nemlig skabe overblik over alle de nødvendige opgaver, du kan lave skabeloner tilpasset efter jobrollen, og du kan uddelegere opgaverne let og hurtigt. Derudover kan det angives i systemet, hvor langt man er med en given opgave, så der også er overblik over, hvad der fortsat mangler at blive løst.

Byd den nye medarbejder velkommen med en elektronisk plan

Når der ansættes en ny medarbejder, er der også nogle faste opgaver, som den nye medarbejder skal igennem. Det kan eksempelvis være at få en introduktion til virksomheden, til systemerne, som er nødvendige i hverdagen samt orientering omkring afdelingen og kollegerne. Derudover vil den nye medarbejder typisk også skulle igennem et introduktionsprogram, som sikrer, at medarbejderen langsomt men sikkert bliver fortrolig med sine arbejdsopgaver.

Alt dette kan MyHRsol Pre- og Onboarding også hjælpe med. Har I lavet videooptagelser af generelt information og introduktion, vil den nye medarbejder kunne se disse i ro og mag, uden det påvirker de øvrige medarbejderes arbejdsopgaver.

Møder vil også kunne planlægges gennem Onboarding-modulet. Her kan der sættes dato og tid for mødet, hvem der er ansvarlig, hvor mødet afholdes samt en kort beskrivelse af mødets indhold.

Med MyHRsol Pre- & Onboarding er der altså rig mulighed for at skabe struktur og overblik over alle de nødvendige opgaver, og opgaver kan effektiviseres, så der også mere tid, der bliver frigivet til andre opgaver.

Vil du høre mere om, hvordan du kan få gavn af HR-systemet MyHRsol og de forskellige moduler? Så kontakt os på telefon 70 26 32 25 eller send en mail til info@hrsolutions.dk.