Gratis Online Demo

Mange anvender et HR system til at håndtere data om de eksisterende medarbejdere. Men hvorfor ikke også håndtere data fra potentielle medarbejdere i HR systemet? Større virksomheder gør måske dette i højere grad end mindre virksomheder, men mindre virksomheder vil også kunne få gavn af at anvende HR-systemet gennem rekrutteringsprocessen.

Med MyHRsol kan du tilkøbe et modul, der kan automatisere og effektiviserer en række processer i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Det gælder eksempelvis opsætning af jobopslaget, screening og segmentering af jobansøgere, udsendelse af afslag og meget mere.

Effektivisering af rekrutteringsprocesserne

Rekrutteringsprocessen kan være lang og omkostningstung, da det – alt efter antallet af jobansøgere – kan være tidskrævende at gennemgå alle CV’er og ansøgninger i jagten på det bedste match til virksomheden og stillingen.

Opret jobopslaget

Skriv jobopslag

Først og fremmest skal jobopslaget udarbejdes. Her er det vigtigt at forholde sig kritisk til, hvilke kompetencer, der er nødvendige for at kunne varetage stillingen. Ved at forholde sig kritisk til de ønskede kompetencer og konkretisere dem i jobopslaget, bliver screeningen af jobansøgere lettere.

Med MyHRsol Recruiting kan jobopslaget oprettes i 3 simple trin: 1) Jobbeskrivelse, 2) Kriterier og stillingskrav samt 3) Spørgsmål.

Selve jobbeskrivelsen handler om at give informationer om jobbet. Det er her selve beskrivelse af jobbet skal angives. Derudover indtastes ansøgningsfristen, lokation m.v. Jobbeskrivelsen indeholder de elementer, som vi kender det fra andre jobopslag.

Under kriterier og stillingskrav kan du angive, hvilke kompetencer som ønskes fra ansøgeren. Det kan eksempelvis være, at man skal kunne tale og skrive tysk, eller have kørekort for at kunne varetage stillingen. Disse krav angives under kriterier og stillingskrav i systemet.

Endeligt har du mulighed for at stille kritiske ja/nej-spørgsmål til ansøgeren, og herigennem få afklaring på, om ansøgeren har de nødvendige kompetencer. Det er frivilligt at udfylde disse ja/nej-spørgsmål, men det kan være en god hjælp til at frasortere ansøgere, der ikke har de nødvendige kompetencer.

Del jobopslaget

Når du opretter og udgiver et jobopslag gennem MyHRsol Recruiting, har du mulighed for at dele jobopslaget automatisk på de sociale medier. Derudover har du selvfølgelig også mulighed for at vise jobopslaget på din egen hjemmeside.

Mange jobsøgende anvender forskellige jobportaler til at søge efter nye stillingsopslag. Derfor kan du også let dele dit stillingsopslag automatisk via disse jobportaler.

Du kan altså spare tid i forhold til, hvis du manuelt skulle oprette det nye stillingsopslag på tværs af de forskellige platforme.

Brug e-mailskabeloner

Email-skabeloner

I forbindelse med rekrutteringsprocessen sendes der ofte en række forskellige mails ud til ansøgerne. Det kan være mail med emnerne ”Tak for din ansøgning”, ”Indkaldelse til jobsamtale”, ”Du fik desværre ikke jobbet” m.m.

Med MyHRsol Recruiting har du mulighed for at automatisere disse mails, så alle ansøgere automatisk modtager eksempelvis ”Tak for din ansøgning”. Når den rette kandidat er fundet, skal der også sendes et afslag – dette kan systemet også gøre automatisk, så du ikke manuelt skal sende en mail afsted til hver enkelt ansøger.

For stillinger, der modtager flere hundrede ansøgninger, vil der være meget tid at spare i forhold til, hvis disse mails skulle sendes ud manuelt til hver ansøger.

Screening af ansøgere

Har du opsat kritiske ja/nej-spørgsmål som en del af jobopslaget, kan du først og fremmest frasortere de ansøgere, der ikke lever op til dine krav. Dette kan gøres let og hurtigt baseret ud fra ansøgernes svar. Dernæst kan du sammenligne de krav, du har sat op under kriterier og stillingskrav, da du oprettet jobannoncen.

Ud fra disse to værktøjer kan du hurtigt frasortere ansøgere, der ikke er kvalificeret til jobbet, lige som du kan sammenligne ansøgernes kvalifikationer og kompetencer.

Særligt i denne proces er der meget tid at spare. Ansøgere, der ikke har de nødvendige kompetencer, kan hurtigt frasorteres, og du kan i stedet fokusere din tid på de ansøgere, der er kvalificeret til jobbet.

Gem ansøgere i din egen CV-database

CV-database

Ud over at effektivisere rekrutteringsprocessen, giver MyHRsol Recruiting dig også mulighed for at ansøgerne kan gemme sit CV i din CV-database. Ansøgerne vælger selv som en del af ansøgningsprocessen, om de ønsker at gemme deres CV – og der sendes automatisk mails ud vedr. forlængelse jf. GDPR.

For dig betyder det, at du får en database med personer, der er interesseret i at arbejde i din virksomhed, og som potentielt også er kvalificerede til en fremtidig stilling.

Næste gang du søger en kandidat til et job, kan du starte med at tjekke om der er en kvalificeret person i din CV-database. Er du heldig, gemmer den rette kandidat sig i CV-databasen, og du kan dermed forkorte rekrutteringsprocessen yderligere.

Har du spørgsmål til MyHRsol Recruiting, eller kunne du tænkte dig at afprøve modulet gratis i 30 dage? Så kontakt os på mail: info@hrsolutions.dk eller ring til os på 70 26 32 25.