Gratis Online Demo

Forberedelse er altafgørende for, at du får succes med medarbejderudviklingssamtalen. Særligt hvis dette kun afholdes én gang om året. Vi har tidligere skrevet om, hvordan du kan få succes med MUS. I dette blogindlæg fokuserer vi på, hvordan du bedst forbereder dig til denne samtale.

Hvad skal samtalen fokusere på?

Som leder er det dit ansvar at styre samtalen. Det er dig, der kan styre, hvad der er fokus gennem hele samtalen.

Forud for samtalen sender de fleste et standardiseret skema til medarbejderen, som skal udfyldes forud for samtalen. Dette skema er et godt redskab til at styre samtalen og sikre, at medarbejderen også har reflekteret og overvejet de forskellige emner. Med dette skema er grundlaget for samtalen lagt.

Opdatér MUS-skemaet

Anvendes det samme skema år efter år? Eller bliver det opdateret efter et par år? Eller bliver det måske endda tilpasset den enkelte medarbejder?

Lige som virksomheden udvikler sig over tid, udvikler medarbejderne sig også. Derfor er det ikke altid hensigtsmæssigt at følge det samme skema år efter år. En del af din forberedelse som leder bør derfor også være en gennemgang og opdatering af det skema, medarbejderen skal udfylde.

Er I en ledergruppe, der i fællesskab forbereder skemaet for MUS-samtalen, bør I tale om, hvad jeres fælles mål med medarbejderudviklingssamtalerne er, og hvordan disse skal tage udgangspunkt i virksomhedens aktuelle strategi og mål.

Hvad er medarbejderens aktuelle situation?

Overvej medarbejderens situation

Har du ansvaret for mange medarbejdere, kan det være svært at bevare overblikket over den enkelte medarbejder. Her er det vigtigt, at du i din forberedelse sætter dig ind i den enkelte medarbejders aktuelle situation. Her kan et HR system hjælpe dig med at skabe et overblik over medarbejderens arbejdsopgaver, kompetencer m.v.

Når du kender medarbejderens situation, kompetencer og arbejdsopgaver, vil du også vide, hvordan den enkelte medarbejder kan bidrage til at opnå virksomhedens overordnede mål. Med denne viden ved du også, hvilke kompetencer, der skal udvikles, hos den enkelte medarbejder.

For at få et endnu dybere indblik i medarbejderens adfærdsstil, samt hvad der motiverer personen, kan du med fordel se nærmere på medarbejderens personprofil ved hjælp af eksempelvis DISC profilen.

Er alle aftaler fra sidste MUS overholdt?

En vigtig del af MUS-samtalen handler også om de aftaler, der blev indgået til den forrige samtale. Her er det din opgave at se tilbage på, hvad der blev aftalt, og om disse aftaler er overholdt. Hvis aftalerne ikke er overholdt, har der så været en grund til dette? Måske bør aftalerne inddrages og være en del af de nye aftaler.

MyHRsol hjælper dig gennem MUS

Med vores HR system, MyHRsol, får du hjælp til at forberede dig til den vigtige MUS-samtale. Vores HR system er modulopbygget, og tilbyder et modul til netop medarbejderudviklingssamtalerne. Her kan du oprette din skabelon for samtalen, lige som du kan sende påmindelser ud.

Få et overblik over de enkelte medarbejdere via medarbejderdatabasen, Employee Center. Via dette modul har du mulighed for at sammenligne medarbejderens kompetencer og kravet til stillingen. Ud fra dette kan du få et hurtigt overblik over medarbejderens udviklingsområder – noget som I kan tale om og lægge en plan for via udviklingssamtalen.

Vi du høre mere om, hvordan MyHRsol kan hjælpe dig med at forberede dig til og gennemføre medarbejderudviklingssamtalerne, så kontakt os på telefon 70263225 eller send en mail til info@hrsolutions.dk.