Gratis Online Demo

Der er mange fordele ved at implementere et HR system i virksomheden. Mange virksomheder, der har implementeret et HR system, finder hurtigt ud af, at systemet er uundværligt for dem, fordi det bl.a. sparer virksomheden for tidskrævende administrative processer – og dermed er der også en økonomisk besparelse at hente.

Nogle andre, åbenlyse fordele er:

Medarbejderdata samles ét sted

Et HR system bygger på en medarbejderdatabase, hvor al data om medarbejderne kan gemmes og opbevares. Det gør det let at søge information om en medarbejder frem, i modsætning til tidligere, hvor man skulle gennemsøge et eller flere forskellige ringbind for at finde de rette informationer.

Når medarbejderdataene er samlet, er det let for HR-medarbejderen at få det komplette overblik over en medarbejders kompetencer, ansvarsområder samt de dokumenter, som vedrører medarbejderen (eksempelvis ansættelseskontrakt og bilag m.m.)

HR systemet skaber overblik over en medarbejders ansættelsesperiode

Medarbejderens livscirkel

Et HR system er ikke kun en medarbejderdatabase. Det er derimod et værktøj, der understøtter hele ansættelsesforløbet for en medarbejder, lige fra jobansøgningen i rekrutteringsprocessen til ansættelsens ophør.

MyHRsol tilbyder eksempelvis moduler til rekruttering af nye medarbejdere, til pre- og onboarding af medarbejder, til udvikling af medarbejdere – og så selvfølgelig en medarbejderdatabase.

Rekrutteringsmodulet hjælper dig bl.a. med at sprede dit jobopslag, samling og opbevaring af ansøgninger samt udsendelse af automatiserede afslag til de personer, der ikke fik jobbet. Derudover har du mulighed for at gemme ansøgernes CV i en database (forudsat at ansøgeren accepterer dette). Ud fra databasen kan du potentielt finde kandidater til en ny stilling senere.

Pre- og onboardingmodulet giver et overblik over alle de opgaver, der er forbundet med en nyansættelse. Det gælder eksempelvis bestilling af computer og andre arbejdsredskaber, nøgler, opsætning af computer og email, samt indkaldelse til velkomstmøde. Derudover kan du også planlægge introduktion til virksomheden, afdelingen m.m.

Generelt for modulerne er, at du har mulighed for at oprette forskellige skabeloner, der letter dine administrative arbejdsprocesser. Dels sparer du tid ved kun at skulle udfylde de relevante skabeloner, og dels sikrer du også, at de nødvendige påmindelser og mails sendes ud rettidigt.

GDPR og HR systemet

Da et HR system opbevarer store mængder persondata, er det også vigtigt, at systemet overholder GDPR. Med MyHRsol kan du styre, hvem der skal have adgang til bestemt data. Nogen har måske behov for at få adgang til al data, mens andre kun har behov for at kunne se data for enkelte personer, eksempelvis en afdelingsleder.

Ved at have forskellige adgangsniveauer er al medarbejderdata beskyttet, så det kun er relevante personer, der kan få adgang hertil. Alle andre vil ikke kunne tilgå data.

Send automatiske påmindelser med MyHRsol

Send automatiserede påmindelser med MyHRsol

Særligt i forbindelse med pre- og onboarding af nye medarbejdere, samt i forbindelse med (opfølgning på) en medarbejderudviklingssamtale, kan der være behov for udsendelse af automatiserede påmindelser.

I en travl hverdag skal der ikke meget til, før man glemmer, at man skulle have sendt en mail med information til en ny medarbejder, eller at man skal følge op på en medarbejdersamtale inden en bestemt dato. Det kan også være, at man er ansvarlig for en opgave, der skal løses inden en fastsat deadline, hvor det også er gavnligt at få en påmindelse.

Hr systemet MyHRsol hjælper dig med dette. Der er nemlig mulighed for at opsætte disse automatiske påmindelser, hvilket hjælper dig med at overholde deadlines samt at følge op på udvalgte opgaver – det giver dig et godt overblik.

Få et HR system, der er tilpasset virksomheden

Mange forbinder et HR system med et omkostningstungt og komplekst system, som kræver en ny investering, hvis virksomheden vækster, og systemet dermed skal kunne håndtere endnu flere medarbejdere.

I dag er ovenstående langt fra sandheden. Langt de fleste HR systemer udvikles i dag som en cloudløsning, hvilket først og fremmest betyder, at man kan tilgå systemet uanset, hvor man er. Derudover har cloudløsninger også den klare fordel, at det let kan op- eller nedskaleres alt efter virksomhedens behov. Det betyder altså, at HR systemet hele tiden kan tilpasses virksomhedens størrelse og behov.

Dette gælder også for MyHRsol. Her betaler du nemlig kun for det antal medarbejdere, årlige rekrutteringer m.m., som du har behov for. MyHRsol er tilmed også et af de billigste HR systemer på markedet, hvilket gør systemet attraktivt for rigtig mange virksomheder – særligt for små- og mellemstore virksomheder.

Derudover er MyHRsol modulopbygget. Du betaler altså kun for de funktioner (moduler), som du har behov for.

Opsummering

Der er mange fordele ved at implementere et HR system i din virksomhed. Data samles ét sted, og opbevares desuden sikkert og i overensstemmelse med GDPR. Gennem HR systemet får du desuden et komplet overblik over alle medarbejderne.

HR systemer er med til at effektivisere arbejdsprocesser og er tilmed tidsbesparende. Faktisk oplever vores kunder, at deres tidsforbrug er faldet med 50% efter implementeringen af MyHRsol. Der bliver altså frigivet tid, som du kan anvende på andre opgaver.

Lyder MyHRsol som noget for din virksomhed, så tag endelig kontakt til os. Vi tilbyder dig en 30 dages prøveperiode – det er uforpligtende og uden omkostninger for dig. Du vælger desuden også selv, hvilke moduler, du gerne vil teste. Tilmeld dig en prøveperiode på MyHRsol her, eller ring til os på telefon 70 26 32 25, hvis du vil høre mere.