Gratis Online Demo

Du kender sandsynligvis til den berømte medarbejdersamtale, også kendt som medarbejderudviklingssamtaler (MUS), og er du leder af en virksomhed, har du sandsynligvis også haft samtalen nogle gange.

Ofte er medarbejdersamtalen en årlig samtale mellem medarbejderen og ledelsen, som har til formål at skabe dialog mellem medarbejder og leder for at drøfte den nuværende arbejdssituation og udviklingsmuligheder for medarbejderen.

Dog er der mange – både ledere og medarbejdere – der frygter den årlige medarbejderudviklingssamtale, og undersøgelser viser også, at medarbejdersamtaler hverken fremmer motivationen hos medarbejderen eller får medarbejderen til at arbejde bedre eller mere.

Dette kan skyldes, at medarbejderudviklingssamtalen i højere grad er blevet en rutinesamtale, som skal overstås frem for en samtale med fokus på medarbejdertrivsel og medarbejderudvikling.

Den svære medarbejdersamtale

Både ledere og medarbejdere oplever medarbejdersamtalen som svær. Den kan ofte føles ubehagelig eller uoverkommelig. Det kan ofte skyldes, at medarbejdersamtalen ikke er konstruktiv og ikke virker efter hensigten.

Måske kan medarbejderen ligefrem føle samtalen som begrænsende eller en form for overvågning, hvor medarbejderen bliver stillet til regnskab for årets præstation.

Det er dog ikke det, der er meningen med medarbejderudviklingssamtalen – tværtimod. Det er en vigtig samtale, som gerne skulle skabe værdi for medarbejderen og lederen og indsigt i medarbejderens arbejdssituation med henblik på at skabe forbedringer og udvikling.

Hvorfor medarbejdersamtalen ikke fungerer

Grunden til at medarbejdersamtalen ikke fungerer efter hensigten skyldes som oftest at samtalen er blevet for rutinepræget.

 • Hvor ser du dig selv om 5 år?
 • Hvordan vurderer du det interne samarbejde
 • Hvordan vurderer du samarbejdet med din leder?
 • Har du nogle fremtidige arbejdsmæssige ønsker?

Disse er spørgsmål, som kan blive stillet til den årlige medarbejderudviklingssamtale. Men spørgsmålene er alt for generelle og rutinepræget, og bliver ofte stillet af vane frem for med henblik på at få indsigt i medarbejderens trivsel og mulighed for fremtidig udvikling. Dermed kan samtalen føles som spild af tid.

Andre grunde til, at medarbejdersamtalen ikke forløber efter hensigten kan være:

 • Manglende forståelse for afholdelsen af samtalen
 • Dårlig kommunikation mellem leder og medarbejder
 • Udskiftning af leder
 • Manglende indsigt i medarbejderudvikling hos lederen
 • Manglende tillid mellem leder og medarbejder

Disse årsager er blot et lille udsnit, der kan have indflydelse på, hvorfor medarbejdersamtalen ikke fungerer efter intentionen.

Hvis lederen for nylig er blevet udskiftet, hvis der er manglende tillid eller hvis der ikke er en konstruktiv tovejskommunikationen mellem leder og medarbejder, kan det have stor indflydelse på samtalens udfald.

Samtidig har det også stor betydning for resultatet af en medarbejdersamtale, at både leder og medarbejder forstår formålet med samtalen, og at begge parter indgår i dialog med hinanden med henblik på at drøfte den enkelte medarbejders trivsel, arbejdssituation og udviklingsmuligheder, der skal munde ud i konkrete mål og tiltag.

Endelig er det afgørende for en god medarbejdersamtale at lederen sigter efter medarbejderens trivsel og udvikling frem for at få samtalen krydset af listen. Her skal lederen også have indsigt i, hvad der skaber medarbejderudvikling og hvordan han/hun bedst muligt fremmer motivation og resultater hos medarbejderen.

Gode råd til den gode medarbejdersamtale

Huskeliste til den gode medarbejderudviklingssamtale (MUS)

For at medarbejdersamtalen skal kunne fungere efter hensigten er det vigtigt, at samtalen hverken bliver til hyggesnak eller en rutinepræget samtale med standardspørgsmål, der skal krydses af listen.

En god medarbejdersamtale kræver en del af dig som leder. Herunder giver vi dig en kort huskeliste, der kan hjælpe dig med at skabe det bedste udgangspunkt for en god medarbejdersamtale.

Huskeliste – 5 råd til en god medarbejdersamtale

 • Forbered dig selv og din medarbejder

Inden samtalen skal du sørge for at forberede dig til samtalen med hver af dine medarbejdere. Sørg for at have aftalt tidspunkt for medarbejdersamtalen i god tid, og bed medarbejderen om at forberede sig til mødet. Du kan eventuelt sende nogle samtalepunkter, som medarbejderen kan tage udgangspunkt i. Sørg desuden for at der er rigeligt tid til afholdelse af samtalen, så I ikke skal skynde jer igennem samtalen.

 • Vær lyttende og stil spørgsmål

Til en medarbejdersamtale er det vigtigt, at du som leder ikke tager ordet fra medarbejderen. Det er dig, der styrer samtalen, men medarbejderen skal helst snakke mest. Du skal derfor være den lyttende i samtalen og stille gode spørgsmål, der afdækker områder inden for medarbejderens trivsel, motivation og udvikling. Stil gerne åbne spørgsmål, som medarbejderen skal svare på, og som kan danne grundlag for nye tiltag og målsætninger.

 • Giv ros og positiv bekræftelse

Medarbejdersamtalen er en god anledning til at give medarbejderen ros for sine præstationer. Det betyder dog ikke, at du ikke skal rose dine medarbejdere i hverdagen, eller at du skal vente med at give ros til medarbejdersamtalen. Men i en hektisk hverdag, kan ros og positiv bekræftelse nogle gange gå i glemmebogen. Derfor er medarbejdersamtalen en god anledning til at rose dine medarbejderes præstation. Giv gerne konkret feedback på, hvad du synes, at medarbejderen har gjort godt.

 • Giv konstruktiv feedback

Ligesom du skal give ros og bekræftelse, skal du også give feedback til medarbejderen om forbedringsmuligheder. Fortæl, hvor du mener, at der kunne være plads til forbedringer, og hvordan I sammen kan skabe disse forbedringer. Det er vigtigt, at du er konstruktiv og konkret med, hvilke forventninger du har til medarbejderen, så der ikke opstår misforståelser eller dårlig stemning.

 • Skab en tillidsrelation til medarbejderen

En tillidsrelation er noget, der skabes over tid, og en høj grad af tillid mellem medarbejder og leder er et godt udgangspunkt for en god medarbejdersamtale. Hvis I endnu ikke har fået opbygget en solid tillidsrelation, kan medarbejderudviklingssamtalen også være en god anledning til at styrke tilliden mellem leder og medarbejder. Som leder kan du være med til at give medarbejderen en god oplevelse af medarbejdersamtalen ved at give ros og positiv bekræftelse, give konstruktiv feedback, være lyttende og i det hele taget virke interesseret, oprigtig og udvise velvilje overfor medarbejderen.

Forbered medarbejdersamtalen med MyHRsol Development

De ovenstående fem råd kan være med til at skabe en god medarbejdersamtale, der giver glade medarbejdere og bedre resultater. Selvom den årlige medarbejderudviklingssamtale er en god anledning til at få en dialog med dine medarbejdere om udviklingsmuligheder, er det dog anbefalelsesværdigt at have løbende samtaler med dine medarbejdere for at sikre kontinuerlig udvikling og trivsel.

Uanset om du i din virksomhed har årlige medarbejderudviklingssamtale eller løbende medarbejder-, team- eller afdelingssamtaler kan det være en god idé at forberede sig med en samtaleskabelon.

MyHRsol Development er et værktøj, hvor du kan bygge dine egne samtaleskabeloner til hver enkel medarbejder, team eller afdeling. I værktøjet kan du sende dagsordenen og indhente accept fra medarbejderen forud for medarbejdersamtalen, så I begge er velforberedte til samtalen.

Samtaleskabelonen er et godt værktøj til håndtering og styring af medarbejdersamtalen samt til forberedelse, så du har det bedste udgangspunkt for en god udviklingssamtale med dine medarbejdere.

Ønsker du at høre mere om MyHRsol Development, eller vil du høre mere om nogle af vores andre løsninger til din HR-afdeling? Kontakt os i dag på 70 26 32 25 eller kontakt os her.